เกี่ยวกับ Paidoo.net

ไปดู ดอทเน็ต (paidoo.net) เป็นเว็บไซต์ระบบค้นหาข่าว จากแหล่งออนไลน์ต่างๆ โดยรับข้อมูลจากแหล่งข่าว ที่เผยแพร่ข่าวผ่าน RSS มานำเสนอผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบแผนที่ ระบบค้นหาข้อมูล ระบบจับใจความสำคัญ และระบบรวบรวมสกู๊ปข่าว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและค้นหาประเด็นข่าวที่สนใจได้จากทุกสำนักข่าวในเว็บเดียว


ไปดู ดอทเน็ต (paidoo.net) ทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ได้ใช้คน ถ้าท่านต้องการแจ้งลบข่าว ทางไปดูยินดีลบให้ โดยไม่มีเงื่อนไข
แจ้งลบข่าว ผ่านทาง https://www.facebook.com/paidoofanpage