จีไอทีจัดประกวดออกแบบ และพัฒนาเครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลก

วันที่ 2018-02-27 08:45:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - ธุรกิจ

 
tags :
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พัฒนาวงการเครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลก

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/793880