มติ 'สนช.' เอกฉันท์ เห็นชอบร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.

วันที่ 2018-03-08 13:22:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - การเมือง

 
tags :
 

สนช.มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 211 เสียง เห็นชอบร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/794936